startsidekontakt ossmåter å forankre
sikkerhetsutstyrlandgangutrustningtallykey oversiktutriggerfort�yningsbomflytebryggestartsidehelhetligvarigfleksibelsikker

TriaMarina sikkerhetsutstyr

Redningsleider brygge

Redningsleider utrigger

 
TriaMarina er konstruert slik at det skal være både behagelig og trygt å ankomme, bruke og å forlate båten.
Denne tosidigheten "praktisk = trygt" gjenfinnes i mange detaljer:
  • Gangbare fortøyningsbommer gjør arbeidet med og rundt båten enklere,
    samtidig som stabilisering i seg selv er et viktig forebyggende tiltak.
  • Ingen åpne sidefelt på bommer og utriggere gjør det enklere å sette fra seg håndbagasje
    og å omgå/samhandle med andre. Dette minker også faren for å falle i vannet.
  • Fenderkasser med egne luker for fortøyning gir ryddigere havn, og samtidig minskes snublefaren.

Man kan likevel ikke basere seg på forebyggende tiltak alene. Når uhellet er ute gjelder det å ha redningsutstyr som kan minimalisere konsekvensene. TriaMarina tilbyr et utvalg av viktig sikkerhetsutstyr både til deg som er i ferd med å anskaffe ny båthavn og til deg som ønsker å etter-sikre eksisterende havn.