startside

Tallykey Forsyningssøyler


Tallykey T4


Tallykey T6 & SOS-søyle


Tallykey styringssystemer

 

Tallykey er en verdensledende produsent av forsyningssøyler til marinaer og campingplasser. Egne modeller tilbys kunder med spesielle behov. Produktspekteret omfatter også tilhørende styringssystemer for effektiv drift. I Norge står Tria AS som importør, da TriaMarina er særlig konsturert for å dra nytte av Tallykey forsyningssøyler. Tallykey forsyningssøyler passer likevel de fleste marina-typer.
 

Forsyningssøyler:
Tallykey T4 er den mest solgte modellen og dekker de flestes behov for strøm, lys og vann. Tallykey T6 er en utvidet modell for dem med ekstra stort kapasitetsbehov. Det tilbys en dedikert SOS-søyle med T6 som basis.

Styringssystemer:
Tallykey har lang erfaring med produkter for å avhjelpe driften av anlegget og er godt posisjonert i et voksende marked. Tallykey styringssystemer omfatter TallyBee for trådløs innsaming av forbruksdata og TallyCard+ kortsystem med tilhørende programvare.

Du kan lese mer på Tallykeys egne nettsider eller følge lenkene ovenfor.