startsidekontakt ossmåter å forankre
sikkerhetsutstyrlandgangutrustningtallykey oversiktutriggerfort�yningsbomflytebryggestartsidehelhetligvarigfleksibelsikker

Det stilles stadig større og flere krav til småbåthavner.
For Tria er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord.
TriaMarina er et resultat av industriell design med høye krav til konstruksjon og produksjon.
Anleggene skal kunne tilpasses ulike behov og gi brukerne en trygg og funksjonell løsning i lang tid.
sikker, fleksibel, varig, helhetlig


 


TriaMarina for begynnere sikker fleksibel varig helhetlig