TriaMarina

Helhetlig

TriaMarina

Helhetlig

TriaMarina

Helhetlig og funksjonelt marinaanlegg

Det stilles stadig større og flere krav til småbåthavner. For TriaMarina er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord. Denne filosofi er nærmest nedfelt i ryggsøylen av anlegget: Konfigurasjonsmulighetene gjelder ikke bare ved nyanskaffelser. Også eldre anlegg skal kunne innlemme ny funksjonalitet. Et TriaMarina-anlegg skal kunne fornyes ved ‘evolusjon’ og ikke bare ved ‘revolusjon’.

TriaMarina

Helhetlig og funksjonelt marinaanlegg

Det stilles stadig større og flere krav til småbåthavner. For TriaMarina er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord. Denne filosofi er nærmest nedfelt i ryggsøylen av anlegget: Konfigurasjonsmulighetene gjelder ikke bare ved nyanskaffelser. Også eldre anlegg skal kunne innlemme ny funksjonalitet. Et TriaMarina-anlegg skal kunne fornyes ved ‘evolusjon’ og ikke bare ved ‘revolusjon’.

Sikker fortøyning av båt har rimeligvis vært det tradisjonelle fokus for marinaer. Trygg ferdsel til og fra båtene er et naturlig tilleggskrav. Stadig mer båtstell skjer ved selve båtplassen, slik at også god adkomst rundt båten er ønskelig. Forsyningssøyler med lys, vann og strøm er en tidligere luksus som raskt utvikler seg til en standard. Det er voksende fokus på redningssutstyr. Redningsutstyret bør være selvforklarende og selvstyrt, slik at man med et minimum av orienteringsevne og fysisk styrke kan redde seg ut av en vanskelig situasjon.
Også på driftssiden stilles nye krav. Mange båtforeninger ønsker å optimalisere driften av gjestebrygger og søker praktiske betalings- og faktureringsrutiner for strøm & vann-tjenester. Mange steder langs kysten skjer en økende samlokalisasjon av yrkesfiskere og fritidsbrukere, noe som stiller store krav til grunnplattformen. Marinaer som sikter mot høyest mulig allmenn tilgjengelighet vil også kunne dra nytte av et tilpasningsdyktig rammeverk.

Her er noen momenter som gjør TriaMarina til en allsidig og tilpasningsdyktig løsning:

  • Alle utriggere og fortøyningsbommer er gangbare
  • Utriggere og fortøyningsbommer kan forlenges
  • Fenderkasse som beskytter båten og lagrer fortøyninger
  • Fleksibelt fendersystem som lett tilpasses ulike behov
  • Brygger er tilrettelagt for vann og strøm
  • Utriggere kan utrustes med integrerte redningsleidere

Et TriaMarina-anlegg skal kunne utvikle seg i takt med behovene. Utvidelser skal kunne innlemmes i anlegget og ikke fremstå som etteranmeldte påbygg. Anlegget skal fremstå helhetlig og være fullt funksjonelt uansett historikk.