TriaMarina

Fleksibel

TriaMarina

Fleksibel

TriaMarina

Fleksibelt marinaanlegg til framtidige behov

Lett å legge ut, flytte, forandre eller utvide. Et marinaanlegg skal vare lenge og må også kunne tilpasses framtidige behov. Brukere kommer og går, båters størrelse endrer seg, gjerne til det større. Over tid kan man få andre behov enn hva man hadde under utleggingen av anlegget. TriaMarina er modulbasert helt ned til småkomponentene. Dette gir valgmuligheter i utforming og framtidige tilpasninger.

TriaMarina

Fleksibelt marinaanlegg til framtidige behov

Lett å legge ut, flytte, forandre eller utvide. Et marinaanlegg skal vare lenge og må også kunne tilpasses framtidige behov. Brukere kommer og går, båters størrelse endrer seg, gjerne til det større. Over tid kan man få andre behov enn hva man hadde under utleggingen av anlegget. TriaMarina er modulbasert helt ned til småkomponentene. Dette gir valgmuligheter i utforming og framtidige tilpasninger.

Utlegging/installering av anlegget:

Modul-prinsippet er gjennomgående. Det er få deler å sette sammen og seksjoner er enkle å montere.

Utvidelser av anlegget:

TriaMarina-systemet utvikles stadig ettersom nye og eksisterende kundegrupper krever nye løsninger. Utvidet funksjonalitet lanseres etter prinsippet:

Utvidelser skal komme som en evolusjon og ikke en revolusjon. Også eldre anlegg skal kunne innlemmes i eller forlenges med de nye løsningene. TriaMarina kan følge denne tankegang ved å bygge på et innarbeidet og konsistent modul-prinsipp

Detalj-tilpasninger av anlegget:

Båtplass bredde:
Bryggen har et trinnløst skinnesystem
som tillater enkel tilpassing av bredden på hver båtplass.

Båtplass størrelse:
Utrigger og fortøyningsbom kan enkelt forlenges
slik at båtplassen kan romme en større båt.

Fendring:
Båtplassene har et fendersystem med stor grad av justeringsmuligheter.
Også hjørnefeltene (trapesene) på utrigger/fortøyningsbom kan fendres. Solid og diskre baufender. Les mer om fendring her.

Utvidet funksjonalitet:
Forsyningssøyler for vann, lys og strømuttak kan
lettvint installeres og flyttes på.

30 cm fortøyningsbom fra 6 til 8 m

30 cm fortøyningsbom 8m

60 cm utrigger fra 6 til 8m

60 cm utrigger 8m