SIKKER

Sikkerhet er viktig ved flytende anlegg. Brukerene må kunne stole på at båten ligger beskyttet, og at det er trygt for dem selv og deres nærmeste.

FLEKSIBEL

Et TriaMarina-anlegg er lett å legge ut, flytte, forandre eller utvide. Et marinaanlegg skal vare lenge og må også kunne tilpasses framtidige behov.

VARIG

Værhardt klima krever solide anlegg med stabile egenskaper. I tillegg utsettes marinaer i dag for større belastninger pga. større båter og utvidet brukssesong.

HELHETLIG

For TriaMarina er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord. Denne filosofi er nærmest nedfelt i ryggsøylen av anlegget.