TriaMarina

Løsninger

TriaMarina

Løsninger

TriaMarina

Fleksible bryggeløsninger tilpasset kundens behov

Å kunne utnytte en båthavn eller en marina-lokalitet på en optimal måte vil alltid være et overordnet mål for våre kunder. De naturgitte forholdene på en lokalitet definerer ofte valg av løsning. I tillegg vil disponering av sjøareal og tilkomstmuligheter være viktige faktorer i valget av «riktig løsning» eller den beste løsningen.

TriaMarina

Forankret med betonglodd

TriaMarina

Forankret på fast kai

TriaMarina

Festet med pæler

TriaMarina

Festet med stag