TriaMarina

Løsninger

TriaMarina

Løsninger

TriaMarina

Fleksible lokalitetsløsninger

Å kunne utnytte en båthavn eller en marina-lokalitet på en optimal måte vil alltid være et overordnet mål for våre kunder. De naturgitte forholdene på en lokalitet definerer ofte valg av løsning. I tillegg vil disponering av sjøareal og tilkomstmuligheter være viktige faktorer i valget av «riktig løsning» eller den beste løsningen. Triamarina kan tilby løsninger som er tilpasset kundens behov.

TriaMarina

Forankret med betonglodd

TriaMarina

Forankret på fast kai

TriaMarina

Festet med pæler

TriaMarina

Festet med stag