TriaMarina

STILREN OG FUNKSJONELL DESIGN

STILREN OG FUNKSJONELL DESIGN

TriaMarina

KONFIGURASJON OG INTEGRASJON

Det stilles stadig større og flere krav til småbåthavner. For Tria er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord. TriaMarina er et resultat av industriell design med høye krav til konstruksjon og produksjon. Båthavn anleggene skal kunne tilpasses ulike behov og gi brukerne en trygg og funksjonell løsning i lang tid.

TriaMarina

BRYGGE

Solid brygge med stabile egenskaper

TriaMarina

FORTØYNINGSBOM

Solid og forlengbar

TriaMarina

UTRIGGER

Kan enkelt utvides

TriaMarina

LANDGANG

Trygg ferdsel opp og ned fra kai

SIKKER

Sikkerhet er viktig ved flytende anlegg. Brukerene må kunne stole på at båten ligger beskyttet, og at det er trygt for dem selv og deres nærmeste.

FLEKSIBEL

Et TriaMarina-anlegg er lett å legge ut, flytte, forandre eller utvide. Et marinaanlegg skal vare lenge og må også kunne tilpasses framtidige behov.

VARIG

Værhardt klima krever solide anlegg med stabile egenskaper. I tillegg utsettes marinaer i dag for større belastninger pga. større båter og utvidet brukssesong.

HELHETLIG

For TriaMarina er konfigurasjon og integrasjon sentrale stikkord. Denne filosofi er nærmest nedfelt i ryggsøylen av anlegget.