TriaMarina Baugfender for brygge

   
 

Lengde: 100cm – Tria produkt-referanse: FENBR

 

Monteringsanvisning Brygge-Baugfender

Monteringsverktøy: Batteridrevet-skruMaskin og torksBits t-25 

Låseplugg, skrue og klips. 4 stk. pr. fender.
Trykk skruen med klips gjennom merket punkt på fender.
Snu om fender og skru låseplugg en omdreining inn på skruens gjenger.
Monter 4 låseplugger pr. fender som vist på bildet. Låsepluggene skal være dreid likt med lengderetning på fender.
Monter fender på brygge- profil ved å trykke fender på plass. Pass på at låsepluggene er dreid likt som på bildet.
Press skrue med klips mot bryggeprofil når du trekker til skruen i låsepluggen. Låsepluggen fester nå fender til bryggeprofil.
Ferdig montert Brygge-Baugfender.

OBS! Påse at klipsene er likt trekt til.
Ved riktig tiltrekking skal alle klipsene være presset litt inn i fender.

 

prod.ref FENBR